Outils personnels

Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Actions sur le document
Vous êtes ici : Accueil / Ontspanning / Cultuur / Musea

Musea

Het Jonathas Huis

Het Jonathas Huis, gelegen in de Montgomerystraat, naar de naam van de bekende generaal die hier door reed in 1944, werd gebouwd op de funderingen van de oude toren van de heren van Edingen; vernietigd in 1194 door de graaf van Henegouwen, Boudewijn V, blijven er hoofdzakelijk kelders over, in zware blokstenen uit schist, die dienst deden als opslagplaats voor leer en biertonnen.

In dit gebouw bevindt zich vandaag het Edingse museum voor wandtapijten en wordt aldus hulde gebracht aan de leden van dit ambacht die deze kunst uitoefenden van de XVde tot de XVIIIde eeuw.

 

Je kan er acht Edingse wandtapijten uit de XVIde eeuw bewonderen, en twee van Brussel uit de XVIIde eeuw. De traphal, op de eerste verdieping wordt versierd met miniatuurtjes van de locale schilder Hadidi.

De tweede verdieping is belangrijk door zijn authentiek gebinte uit de XVIIde eeuw.

Achtereenvolgens overgegaan in de handen van notabelen, burgers uit de middenstand, handelaars en verbonden aan een legende van een jood, Jonathas genaamd, werd het gebouw volledig gerestaureerd en toegankelijk voor het publiek sinds  1982.

Het klooster van de Kapucijnen

Gesticht in 1616 door de Prins Graaf van Arenberg, was het klooster « een familiegraf met een kerk en een klooster van religieuzen aan wie de bewaking van de begraafplaats was toevertrouwd en het gebed voor de zielerust van deze edele familie.

Dit klooster onderging, zoals vele andere gebouwen, de gevolgen van de Franse revolutie: de verkoop van de meubelen, verbanning van de paters… en tenslotte de verkoop van de tuinen en het klooster. « Onbewoonbaar en gedeeltelijk ingestort », verdween het klooster onder de hamer.
 

In het midden van de XIXde eeuw, koopt de Hertog Prosper van Arenberg het oude eigendom terug en laat een nieuw klooster bouwen. Na de eerste wereldoorlog worden het klooster en de kerk afgestaan aan de Kapucijnen voor een biljet van twintig frank door de Hertog Engelbert-Marie.

Vandaag zijn er geen paters meer en wordt het archief van Arenberg apart beheerd. De kerk bevat nog vele kunstwerken zoals een prachtige Aanbidding der Wijzen, beelden, portretten van de familie Arenberg.

In de grafkelder liggen talrijke stoffelijke overschotten van dit illustere Huis. (Niet toegankelijk.)

De museumboerderij Darbé

Niet ver van de kerk van Mark opgedragen aan Sint Maarten, vormt deze boerderij, daterend uit de 18de eeuw, een ruime vierhoek gelegen in een mooie groene omgeving. Je kan er een portaal in blauwe steen bewonderen uit 1700 en een oude brouwerij gebouwd tegen het einde van de 18de eeuw met een belangrijke verzameling wanmolens.

Je krijgt een retrospectief te zien van het landbouwersleven van vroeger, vol anekdotes en boeiende verhalen. De conservator zal je door het museum gidsen die een indrukwekkende verzameling ploegen heeft, een schrijnwerkerij zoals vroeger, een melkerij, vele voorwerpen uit de oorlogsperiodes 14-18 en 40-45, waaronder de motor van een vliegtuig, granaten, helmen… Je kan er ook andere zeldzame stukken bewonderen.

Samengevat, kunnen wij zeggen dat je stapsgewijs de vooruitgang door de tijden heen kan volgen, sinds het einde van de 19de eeuw tot aan het gebruik van de tractor.

Op het einde van het bezoek, zal de eigenaar je uitnodigingen, in een typisch kader, om te genieten van een goed glaasje bier.