Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Mijn stad / Beleid / Algemeen beleid

Algemeen beleid

Volgens de gemeentewet moet het gemeentecollege een algemeen beleidsplan voorleggen aan de gemeenteraad voor de duur van zijn mandaat. Daarin staan de belangrijkste beleidsplannen vermeld. Een beleidsplan opstellen voor lange termijn is altijd moeilijk aangezien niemand controle heeft over alle parameters die financiële gevolgen kunnen hebben voor de begroting van de stad. De regenboogcoalitie van ECOLO, MR en PS gaat aan de slag met nieuwe ideeën en verschillende werkmethodes, maar moet daarbij rekening houden met een aantal verplichtingen en hervormingen die opgelegd zijn door andere bestuursniveaus: de liberalisering van de energiemarkt, de hervorming van de politie, de fiscale hervorming, de nieuwe milieunormen betreffende afval en waterzuivering, de wijzigingen aan de wetgeving betreffende werkgelegenheid, de sociale steun en de strijd tegen uitsluiting, de overdracht van nieuwe bevoegdheden van de toezichthoudende machten naar de gemeenten…

Het is dus niet de bedoeling om een meerjarig, becijferd plan op te stellen, maar wel een beleidsdocument dat steunt op enkele hoofdlijnen.

Algemene beleidsnota