Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK Waalse Landbouwwetboek

OPENBAAR ONDERZOEK Waalse Landbouwwetboek

OPENBAAR ONDERZOEK

Waalse Landbouwwetboek (Article D.295)

Milieuwetboek (Article D.57 § 1er & Livre Ier, Partie III, Titre III)

 

Overeenkomstig artikel D.295 van het Waalse landbouwwetboek en artikel D.57 §1 van het milieuwetboek deelt het gemeentecollege de bevolking mee dat er een openbaar onderzoek wordt georganiseerd in het kader van het project "ENGHIEN" voor de ontwikkeling van de bodem op het grondgebied van de gemeenten Edingen en Silly, overeenkomstig de bepalingen van het milieuwetboek, Boek I, deel III, Titel III.

De landinrichtingszone omvat de afdelingen van Mark (stad Edingen), Silly, Bassily en Hove (gemeente Silly).

Het bestemmingsplan "ENGHIEN" is onderworpen aan een openbaar onderzoek overeenkomstig artikel D.57, §1, van de milieuwet. Het valt onder categorie A.2.

De documenten werden opgesteld door de Directie Plattelandsontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Rijkdommen en Leefmilieu in opdracht van het Landelijk Ontwikkelingscomité "EDINGEN".

Landontwikkelingscommissie "ENGHIEN"

Secrétariat et siège : SPW ARNE/DDRCB/DAFoR – Service extérieur de Mons

Boulevard Winston Churchill, 28

7000 MONS

bW9ucy5kYWZvci5kZ2FybmVAc3B3LndhbGxvbmllLmJl

065/40.01.10

Datum van aanplakking Openingsdatum van het onderzoek Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek Geschreven opmerkingen kunnen gericht worden aan
Woensdag 16 oktober 2019 Maandag 21 oktober 2019

Administratief centrum- Dienst Milieu

Koningin Astridlaan 18b 7850 EDINGEN

Woensdag 04 december 2019 om 16u

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18b

te 7850 Edingen

ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

 

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12u, woensdag ook van 13u30 tot 16uur en op zaterdagochtend, op afspraak. Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst : 02/397.14.40, Claudine DECUYPER, milieuadviseur.

Eventuele aanvullende informatie kan worden verkregen bij elke hiervoor gedelegeerde en hierboven vermelde gemeentelijke functionaris of bij de Landontwikkelingscommissie "ENGHIEN".

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingezameld door de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

De bevoegde autoriteit is de Landontwikkelingscommissie "ENGHIEN". Na afloop van het openbaar onderzoek zal de Commissie Ruimtelijke Ordening de klachten en opmerkingen die zij heeft gegenereerd, onderzoeken en daarover een besluit nemen. Vervolgens zal zij bovengenoemde plannen en tabellen vaststellen in de vorm van individuele administratieve besluiten voor elke betrokken persoon.

 

Opgemaakt te Edingen op 14 oktober 2019.

De Directeur generaal,               Het Gemeentecollege,

   Rita VANOVERBEKE             Olivier SAINT-AMAND

                                                        Burgemeester