Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek voor de transformatie en de uitbreiding van een bestaand ruitercentrum voor het fokken van paarden

Openbaar onderzoek voor de transformatie en de uitbreiding van een bestaand ruitercentrum voor het fokken van paarden

Betreft de aanvraag voor een gecombineerde vergunning van de NV TROJAN INVEST, avenue de la Marnière 2 te 1460 Ittre, voor de uitbating, de afbraak, de transformatie en de uitbreiding van een bestaand ruitercentrum voor het fokken van paarden bestaande uit : een hoofdgebouw, een bestaande stal waaronder toiletten voor het personeel, een bestaande hangar dat 16 paarden kan onderbrengen met stockage van 3T stro, de afbraak en de wederopbouw van een bestaande paardenstal in bouwvallige staat, om 18 paarden onder te brengen en stockage van 3T stro, de afbraak en de wederopbouw met uitbreiding van een bestaande hangar bestemd voor een bedekte piste van 1800m², de aanleg van een buitenpiste van 3500m², de regularisatie van een stapmolen van 18m² en een oefening cirkel van 27m², de aanleg van een buitenpiste van presentatie van 600m2, een toren silo voor paardenvoer met een capaciteit van 3,5T, een betonnen zone voor mestopslag met oppervlakte van 176m², de plaatsing van 2 individuele zuiveringsinstallaties van 5eq/inw. voor de zakelijke-gedeelte en van 10-14eq/inw. voor de privé-gedeelte, de plaatsing van 2 tanken voor het ophalen regenwater met een totale capaciteit van 30m3 gelegen Labliaustraat, 6 te 7850 Edingen.

Overwegende dat het project in een te beschermende gebied van Labliau (LA) gelegen is in het gemeentelijke stedenbouwkundige reglement goedgekeurd door ministerieel besluit van 19/01/1994 en niet in overeenstemming is wat betreft artikel 64 : dakhelling van de gebouwen lager dan 40° (18°) en artikel 65 : gevelmateriaal (houten gevelbekleding in lariks voor de zijgevel van de bedekte piste) en dakbedekking (staal) niet hernomen in de lijst van toegelaten materialen, vereist het project een afwijking aan de gemeentelijke stedenbouwkundige gids (GCU) in overeenstemming met artikel D.IV.5 van de CODT en afwijking aan het sectorplan in overeenstemming met de artikels D.IV.6 en D.IV.13 van CODT.

De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend is betreffende de hierboven vermelde zaak.

  • Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek (slotzitting van het openbaar onderzoek)

19 maart 2019 – 11 uur

Administratief centrum

Milieu dienst

Koningin Astridlaan, 18b

– 7850 EDINGEN

  • Opmerkingen kunnen per mail of per post gericht worden aan

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18b

te 7850 Edingen

ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

De documenten liggen ter inzage vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u15 tot 12u, woensdag ook van 13u30 tot 16uur en op zaterdagochtend, op afspraak.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieu Dienst – Claudine DECUYPER, milieuadviseur - 02/397.14.40

Technische uitleg over het project kan verkregen worden bij de aanvrager, de milieuadviseur, de adviseur voor ruimtelijke ordening of, bij gebreke daarvan, bij het gemeentecollege of de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte, de technische ambtenaar en de afgevaardigde ambtenaar van de Waalse overheidsdienst.

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenbedoeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingezameld door de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

De overheid die bevoegd is om te beslissen over de aanvraag die het voorwerp uitmaakt van die openbaar onderzoek is het gemeentecollege van Edingen.

PDF van de openbaar onderzoek.