Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Navigation menu
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek - Bouwen en exploitatie van 2 windturbines - Chemin Gallet - Rebecq

Openbaar onderzoek - Bouwen en exploitatie van 2 windturbines - Chemin Gallet - Rebecq

OPENBAAR ONDERZOEK

 

INRICHTINGEN MET INSTALLATIES OF ACTIVITEITEN

INGEDEELD KRACHTENS HET DECREET VAN 11 MAART 1999 BETREFFENDE

DE MILIEUVERGUNNING

 

Betreft de aanvraag ingediend door ELECTRABEL NV, Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Brussel, voor het verkrijgen van een unieke vergunning van klasse 1 voor het bouwen en de exploitatie van 2 windmolens met een hoogte van 150m met voor elk een transformator van een vermogen van 3400kVA, van hun toegangswegen, van de kabels voor de ondergrondse elektrische aansluiting, van de ruimtes voor onderhoud et van een elektrische cabine op het grondgebied van de gemeente Rebecq.

Locatie : gemeente Rebecq, Chemin Gallet, aan weerszijden van Chemin Gallet.

 

Datum van aanplakking

Openingsdatum van het onderzoek

Plaats, datum en uur van de sluiting van het onderzoek: (slotzitting van het openbaar onderzoek)

Geschreven opmerkingen kunnen gericht worden aan:

Maandag 22 Februari 2021

Maandag 1 maart 2021

30 maart 2021 – 10 uur.

Administratief centrum- Milieu dienst

Koningin Astridlaan 18 b – 7850 EDINGEN

Stad Edingen

Administratief centrum

Koningin Astridlaan 18 b

te 7850 Edingen

ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

De Burgemeester brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend is betreffende de bovenvermelde aanvraag, overeenkomstig artikel D.29-7 tot D.29-19 en R.41-6 van de Milieuwet. Het project is onderworpen aan een milieueffectenbeoordelingsprocedure in een grensoverschrijdende context (gemeenten Herne en Pepingen dichtbij)

 

De documenten liggen ter inzage, enkel op afspraak, vanaf de openingsdatum tot de sluitingsdatum van het onderzoek, elke werkdag tijdens de diensturen van 8u30 tot 12u, woensdag ook van 13u tot 16u en op zaterdagochtend van 9u tot 12u.

Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Dienst Milieu.

Contactpersoon : Mw Claudine Decuyper – ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU= – tel. 02/397.14.40

U kunt alle documenten downloaden via de link : https://we.tl/t-oE5xkAPAEu

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenvermeld termijn schriftelijk of mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie.

 

Mondelinge klachten en opmerkingen worden op afspraak ingezameld door de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, door de daartoe afgevaardigde gemeentebeambte.

 

De technische gegevens kunnen worden verkregen bij :

  • de aanvrager : ELECTRABEL NV, Mr Michaël LAVRY, Simon Bolivarlaan, 34 te 1000 Bruxelles - bWljaGFlbC5sYXZyeUBlbmdpZS5jb20= - tel 02/519.51.15 ;
  • de auteur van de impactstudie : SERTIUS, Mr Hervé MARINI, avenue Alexander Fleming, 12 te 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve – aGVydmUubWFyaW5pQHNlcnRpdXMuYmU= ;
  • de milieuadviseur of, bij gebreke daarvan, de afgevaardigde gemeentebeambte ;
  • de attaché van de afgevaardigde functionaris : Mr Harmant, SPW – DGATLPE, rue de Nivelles 88b te 1300 Wavre ;
  • de attaché van de technische functionaris : Mr Vanbeneden, SPW- DGRANE / DPA, rue de l'Écluse, 22 bte 5 te 6000 Charleroi.

 

De overheid die bevoegd is om te beslissen over de aanvraag die het voorwerp uitmaakt van dit openbaar onderzoek is de technische functionaris en de afgevaardigde functionaris van het Waals Gewest. Het project is onderworpen aan een milieueffectbeoordeling.