Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties

Bewijs van nationaliteit

Een bewijs van Belgische nationaliteit toont aan dat u Belg bent.

Dergelijk bewijs wordt bijvoorbeeld gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit vereist is door de wet of om uw nationaliteit te bewijzen bij administratieve procedures in het buitenland.

Dit document kost 3 euro.

Gelieve uw identiteitskaart mee te brengen naar de dienst bevolking. Het bewijs wordt onmiddellijk opgesteld en uitgereikt.

In geval van gebruik in het buitenland wordt aangeraden om de handtekening van de burgemeester erop te laten zetten, zodat het document indien nodig makkelijker gelegaliseerd kan worden bij de FOD Buitenlandse Zaken.

http://diplomatie.belgium.be/fr/services/legalisation_de_documents/faq/

Bent u geen Belg? Wend u dan tot uw ambassade of consulaat.