Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
U bent hier: Home / Mijn stad / Gemeentediensten / Bevolking en burgerlijke stand / Andere verzoeken / De Belgische nationaliteit verkrijgen
Document acties

De Belgische nationaliteit verkrijgen

Er bestaan verschillende manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen:

  • Door verwerving (-18 jaar en Belgische ouders)
  • Door toekenning ( +18 jaar, wettelijk verblijf van minstens 5 jaar in België, bewijs van kennis van een van de drie landstalen en van sociale en economische integratie of een verblijf van 10 jaar)
  • Door herkrijging
  • Door een aanvraag tot naturalisatie op basis van uitzonderlijke verdiensten

De dienst burgerlijke stand ontvangt de aanvragen van personen die in de gemeente verblijven die de Belgische nationaliteit wensen te verkrijgen. Zij krijgen er informatie over de meest gunstige procedure en een lijst van documenten die ze moeten voorleggen. Elke procedure is onderworpen aan specifieke voorwaarden.

Naturalisatie

De aanvraag kan ingediend worden:

  • bij de dienst Naturalisaties van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Leuvenseweg 48 – 1000 Brussel - 02 549 93 00)
  • ofwel bij de gemeente die het dossier overmaakt aan bovengenoemde dienst.

Kosten

Het indienen van een naturalisatiedossier voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kost € 150.

In te dienen documenten

U vindt alle nuttige informatie op de site van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Verklaring van verwerving of toekenning van nationaliteit

Verklaringen van verwerving of toekenning van de Belgische nationaliteit moeten ingediend worden bij de gemeente.

Kosten:

  • 20 euro dossierkosten bij de gemeente
  • registratiekosten voor het registratiekantoor in Lessen: 150 euro

In te dienen documenten

De stukken van het dossier variëren naargelang de wettelijke basis van de aanvraag. Wend u persoonlijk tot de bevoegde dienst (dienst Nationaliteit) voor een lijst met gedetailleerde informatie over de benodigde documenten voor de samenstelling van het dossier.
Documenten uit het buitenland moeten vertaald en gelegaliseerd worden.

Termijn

De antwoordtermijn kan variëren tussen 5 en 8 maanden.