Persoonlijke hulpmiddelen

Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Navigatie

Navigatie
Menu de navigation
Document acties
U bent hier: Home / Nieuws / OPENBAAR ONDERZOEK Betreffende het project Plan Air Climat Énergie 2030

OPENBAAR ONDERZOEK Betreffende het project Plan Air Climat Énergie 2030

Het Gemeentebestuur brengt ter kennis van de bevolking dat het project Plan Air Climat Énergie 2030 (waarvan de Waalse regering auteur is) aan openbaar onderzoek voorgelegd is.

Modaliteiten van het openbaar onderzoek

Deze enquête is georganiseerd van 29/05/2019 tem 12/07/2019.

Uw bent uitgenodigd om uw mening te geven over de voorgestelde acties voor de verbetering van het luchtkwaliteit, alsook om de klimaatveranderingen effecten te voorkomen, de energieverbruik te verminderen en hernieuwbare energie te produceren.

Het project Plan Air Climat énergie samen met het rapport over de milieugebeurtenissen liggen ter inzage :

in uw gemeente, elke werkdag tijdens de diensturen, van 8u15 tot 12u, woensdag ook van 13u30 tot 16uur en op zaterdagochtend, op afspraak. Als de raadpleging plaatsvindt op zaterdagochtend, moet de persoon die het dossier wenst in te kijken uiterlijk vierentwintig uur op voorhand afspraak maken bij Milieudienst – Claudine DECUYPER, milieuadviseur - 02/397.14.40.

internet site : www.awac.be

Opmerkingen kunnen tot de sluiting van het onderzoek binnen bovenvermeld termijn schriftelijk gericht worden aan de gemeentelijke administratie of aan de Agence wallonne de l’Air et du Climat (per post : avenue Prince de Liège, 7 bus 2 te 5100 JAMBES of via mail : cGxhbi5haXJAc3B3LndhbGxvbmllLmJl)

Opmerkingen kunnen mondeling gericht worden aan de gemeentelijke administratie op de hierboven vermelde data en uren :

Contactpersoon in uw gemeente

Telefoonnummer

Mevrouw Claudine Decuyper

Milieuadviseur

02/397.14.40
ZW52aXJvbm5lbWVudEBlbmdoaWVuLWVkaW5nZW4uYmU=

Een slotzitting zal in uw gemeente gehouden worden op vrijdag 12 juli 2019 om 11uur.

Te Edingen op 28 mei 2019.

De Directeur generaal,                      Het Gemeentecollege,

Rita VANOVERBEKE                          Olivier SAINT-AMAND

 

Burgemeester

Op initiatief van de Waalse regering is dit project aan openbaar onderzoek voorgelegd op grond van artikel D.29 van Boek I van Milieu Code. Project van categorie A.1. (artikel D.29-1 van Boek I van Milieu Code) Het project is ook geëvalueerd voor de gebeurtenissen op het Milieu, op grond van artikel D.53 van Boek I van de Milieu Code